Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666

Past Life Regressor

Past Life Returner

[คุณต้องการย้อนเวลาไหม] [ความสามารถทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต] [โปรดเลือกวันที่] ข้อความจากระบบได้แสดงขึ้นมา เขาไม่รอช้าได้เลือกวันที่ที่จะย้อนเวลากลับไป นั่นคือ “28 กุมภาพันธ์ 1985” นั่นเป็นวันที่เขาได้เกิดขึ้นมา การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ เขาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและไม่ผิดพลาดเป็นครั้งที่สอง
อัพเดทล่าสุด