Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666

โอซาก้า

In Osaka

ผมได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อลืมแฟนเก่า ความทรงจำมันเหล่านั้นมันตามหลอกหลอนผม นี้เป็นการเดินทางเพื่อให้ลืมเธอ…