Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666
My Apprentice Is Actually the Empress ลูกศิษย์ข้า แท้จริงแล้วเป้นจักรพรรดินี

ลูกศิษย์ข้า แท้จริงแล้วเป้นจักรพรรดินี

My Apprentice Is Actually the Empress

ลูกศิษย์ข้า แท้จริงแล้วเป้นจักรพรรดินี

ฉินเทียน ปรมาจารย์สูงสุดที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในนิกาย ได้รับการว่าจ้างจากอัน เหมียวหลิง ซึ่งกลับชาติมาเกิดในฐานะจักรพรรดินี ในระหว่างการรับสมัครศิษย์ แต่ไม่นานหลังจากที่อันเหมียวหลิงเริ่มต้น นางพบว่าสิ่งที่เรียกว่าไม่มีค่าอะไรเลยคือ ฉินเทียน ที่เพิ่งแสดงออกมา ซึ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากของอันเหมียวหลิง ซึ่งเป็นผู้กลับชาติมาเกิดของจักรพรรดินี

อัพเดทล่าสุด