Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666

Ori no Naka no Soloist

Soloist of the Prison

“เมืองคุก” เมืองที่อาชญากรทุกประเภทอาศัยอยู่ เป็นสถานที่ที่เมื่อเข้ามาแล้วจะไม่มีได้กลับออกไปอีก เหล่านักโทษที่รู้ตัวว่าจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไป ต่างเริ่มสร้างครอบครัวของตัวเองขึ้น ทำให้จำนวนประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 500,000 คนแล้ว