Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666
Lian Fei Wei Bao

คนไร้ค่าสู่เส้นทางเทพยุทธ

Lian Fei Wei Bao

คนไร้ค่าสู่เส้นทางเทพยุทธ

ถังเฟยทายาทผู้มีความสามารถมากของตระกูลถัง อยู่มาวันหนึ่งหลังจากปู่ของถังเฟยได้ตายไปเขาได้ถูกคนในตระกูลสั่งห้ามฝึกปรือวรยุทธเป็นเวลาห้าปี ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้ถูกคนในตระกลูกล่าวหาเขาว่าเป็นขยะไร้ค่าต่อตระกูลและถูกส่งไปอยู่เป็นคนดูแลเก็บกวาดทำความสะอาด

แต่แล้วเขาก็ได้พบกับสิ่งของที่ปู่ของเขาได้ทิ้งไว้และของสิ่งนั้นก็สามารถแปรสภาพขยะต่างๆให้กลายเป็นพลังในการบ่มเพาะของเขาตั้งนั้นมาเส้นทางที่แท้จริงของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้น

อัพเดทล่าสุด