Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666
Boruto: Two Blue Vortex

โบรูโตะ

Boruto: Two Blue Vortex

Boruto: Two Blue Vortex – โบรูโตะ เมื่อความทรงจำของทุกคนเปลี่ยนไป โบรูโตะพบว่าตัวเองถูกตามล่าในหมู่บ้านของตัวเอง หลังจากหนีไปพร้อมกับซาสึเกะ อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไร?