Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666
Bullied Boy's Tongue Revenge

Pakorisu Peko to

Bullied Boy’s Tongue Revenge

เมื่อนักเรียนมัธยมต้องตกเป็นทาสของแก๊งนางฟ้าประจำโรงเรียน สามสาวต่างตกตะลึงเมื่อทาสคนนี้ลิ้นยาวเป็นพิเศษ ด้วยลิ้นที่ไม่เหมือนใครจะทำให้ใครเสียวซาบซ่า หรือเคลิ้มจนอยากลิ้มลองได้ขนาดไหนก็มิอาจมีใครรู้