Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666

Book Eater (Mackenro)

The Book Eating Magician

เมื่อนานมาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มนุษย์อยู่ในยุคหิน เราก็มีตัวตนอยู่แล้ว เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือการควบคุมและมีลักษณะเหมือนกับธรรมชาติในตัวเอง ที่ได้รับการยกย่องจากสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ ผู้ที่มีสติปัญญาได้ถวายเครื่องบูชาแก่เรา และพวกเขาก็เริ่มเรียกเราว่า “พระเจ้า”

ที่แปลกก็คือ เสียงของคนที่บูชาเรา ที่สร้างบุคลิกภาพของเราที่ซึ่งเคยมีก่อนอยู่แล้ว เมื่อมนุษย์กรีดร้องแบบนั้นต่อหน้าแท่นบูชา ชื่อของฉันกลายเป็น “รูปแบบ”

อัพเดทล่าสุด