Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666
I Really Don't Want to Be Reborn

ฉันไม่อยากกลับมาเกิดใหม่เลยจริงๆ

I Really Don’t Want to Be Reborn

เมื่อชายหนุ่มในปี 2019 จู่ๆก็ถูกย้อนเวลามายังปี 2002 ในช่วงเวลานั้นเป็นวัยมัธยมที่กำลังเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทำให้เขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ชีวิตนี้จะต้องดีกว่าเดิม!

อัพเดทล่าสุด