Search
X ปิดโฆษณา
ปิดป้าย slotgame6666

My Exclusive Dream World Adventures

Dreamland Adventure

ผมทำงานในแผลกโฆษณาของแกรนด์กลอรี่ ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่ทุกคนต่างรู้จักทั้งชีวิตของผมก็มีแต่งาน งาน และก็งาน ผมรู้สึกถึงมันน้อยลงเรื่อยๆเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง.. ผมทำงานที่นี่มา 2 ปีแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการเลื่อนขั้นเลยแต่ภาระงานของผมกลับหนักขึ้น

อัพเดทล่าสุด